De què parlem quan parlem de cafè d'especialitat?

Procés Divulgació

El cafè d' especialitat és una categoria que s' atorga al cafè que surt dels rangs comunament establerts. Això fa que el producte guanyi valor, tant a nivell sensorial millorant el seu sabor, com a nivell comercial augmentant el seu preu.
Però cal tenir en compte que per poder accedir a aquesta categoria el cafè ha de complir una sèrie de requisits, determinats per la SCA (Specialty Coffee Association) i superar una puntuació de 80 punts sobre 100, atorgada per tastadors certificats. En aquesta puntuació s' avalua el cafè de manera sensorial, puntuant atributs com la fragància i aroma, el sabor i postgust, acidesa, cos, entre d' altres.


Com s'obté el cafè d'especialitat?

El cafè d' especialitat s' obté mitjançant les bones pràctiques de cultiu, tot comença en origen. Decidir la varietat, nodrir el sòl, cuidar l'entorn de la planta, realitzar bons processos, són coses que fa el productor i és el que fa que la qualitat del cafè sigui bona.

El productor tria el que va a collir i depenent del tipus de varietat que triï, aquesta necessitarà unes cures o altres. A la planta se li han de proporcionar unes condicions òptimes per a la seva adaptació, un sòl ben nodrit, ombra, aigua suficient...
La collita varia depenent del país o les regions. Dins d'un mateix país, per exemple Equador, la collita comença al març i acaba al setembre a la part nord, mentre que la part sud la collita comença al setembre i acaba al març.

Un cop el cafè s'ha processat es guarda en magatzems dins de bosses grainpro ben segellades, deixant estabilitzar els grans abans de ser enviats. Cada cafè té un perfil dels teus i cada torrador la seva tècnica de cocció. Els grans arriben en verd i el tostem depenent de les seves característiques.

En Nomad tostem sota demanda i ho enviem tot seguit, a excepció del consum wholesale, al qual s'envien les bosses després d'una setmana de repòs. El cafè s' empaqueta en bosses de 250 gr, bosses de 2kg i cubells de 4 kg per a enviaments a Barcelona.Més que una categoria

Des del nostre punt de vista, el cafè d'especialitat no és només una categoria dins d'un protocol establert, per a nosaltres és un producte que promou uns valors amb els quals ens sentim identificats: valors com la traçabilitat, sostenibilitat, respecte per la natura, el consum conscient i la gent que l'envolta. Aquestes són algunes de les raons que ens fan decantar per aquest producte.