Per un cafè lliure de desforestació

CLIMA - SOSTENIBILITAT - TRANSPARÈNCIA

El cultiu de cafè, tal com succeeix amb tots els altres cultius, té un efecte sobre el planeta. Per minimitzar les conseqüències que comporta la seva producció, així com la del cacau, l'oli de palma, la carn de vacum, la fusta, el cautxú i la soja, la Unió Europea ha pres mesures: mitjançant la Regulació de Desforestació de la Unió Europea (EUDR) ja no es podran obtenir aquests productes de sòls que hagin estat desforestats.

 

Tenint en compte que aquests set productes són els que més desforestació associada tenen (unes 250 mil hectàrees de bosc) i, per això, més emissions de gasos d'efecte hivernacle generen (un 11% del total) i més provoquen una pèrdua de biodiversitat, la UE promourà el consum de productes lliures de desforestació. En el cas del cafè, s' inclouran també el cafè ja torrat o descafeïnat, la closca i cascareta de cafè, i succedanis que el continguin en qualsevol proporció.

 

 

Això tindrà un gran impacte en tota la cadena de subministrament i significa que, després de l'entrada en vigor el juny del 2023, les grans empreses hauran de complir amb totes les mesures el desembre del 2024, i les petites i microempreses tindran temps fins al juny del 2025. Afectarà tant els operadors que introdueixen aquests productes al mercat o els exporta com als comerciants que venen aquests productes, és a dir, un torrador i venedor com nosaltres, que ja ens hem posat les piles i estem treballant amb l'assessoria CoolX per conèixer tots els detalls de la regulació.

 

Per complir amb l' EUDR, NOMAD haurà d'obtenir i presentar informació verificable conforme el cafè no prové de zones que han estat desforestades des del 31 de desembre de 2020. A més, el cafè haurà de ser conreat i processat conforme a la legalitat vigent del país de producció: tant en drets de l' ús del sòl i normatives mediambientals i referents als boscos com drets de tercers, laborals, humans, dels pobles indígenes, així com d' acord amb la normativa fiscal adequada. Totes aquestes dades hauran de constar en un informe anomenat 'declaració de diligència' per cada cafè, estrictament necessari perquè el producte pugui entrar al mercat de la UE o ser-hi exportat des.

 

NOMAD està en procés de mapejar totes les nostres cadenes de subministrament i d'obtenir dades com les de geolocalització, així com creant un sistema de gestió i emmagatzematge d'aquestes i més dades. És una tasca tremenda! Però estem més que felices de complir-la perquè sabem que així contribuïm al benestar del planeta. Per a les empreses que no s'adhereixin a la llei, la UE ha preparat unes sancions contundents: se'ls pot retirar fins al 4% de la facturació de l'any anterior, confiscar els productes il·legals, prohibir la importació, comercialització o exportació a la UE i vetar de contractació i finançament públic durant 12 mesos.